Phoenix_V Fashion | September 2016 – VĂN PHÚ TÂN Photographer |VU THU PHUONG Model

Phoenix_V Fashion | September 2016 - VĂN PHÚ TÂN Photographer |VU THU PHUONG Model

Phoenix_V Fashion | September 2016
Model Vu Thu Phuong
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan