MAGAZINE | January 2015 – VĂN PHÚ TÂN Photographer | Kim Dung Model

MAGAZINE | January 2015 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | Kim Dung Model

MAGAZINE | January 2015
Model Kim Dung
Make-up Huynh Loi
Photos by Van Phu Tan