MAGAZINE | August 2014 – VĂN PHÚ TÂN Photographer | KIM YEN Model

MAGAZINE | August 2014 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | KIM YEN Model

MAGAZINE | August 2014
Model Kim Yen
Make-up Huynh Loi
Photos by Van Phu Tan