MAGAZINE | November 2013 – VĂN PHÚ TÂN Photographer | KHANH NGOC Model

MAGAZINE | November 2013 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | KHANH NGOC Model

MAGAZINE | November 2013
Model Khanh Ngoc
Make-up Huynh Loi
Photos by Van Phu Tan