MAGAZINE | August 2017 – VĂN PHÚ TÂN Photographer |H’HEN NIE Miss

MAGAZINE | August 2017 - VĂN PHÚ TÂN Photographer |H'HEN NIE Miss

MAGAZINE | August 2017
Miss H’hen Nie
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan