MAGAZINE | September 2016 – VĂN PHÚ TÂN Photographer | KHA NHU Artist

MAGAZINE | September 2016 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | KHA NHU Artist

MAGAZINE | September 2016
Artist Kha Nhu
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan