Beauty

MAGAZINE | November 2013 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | KHANH NGOC Model

MAGAZINE | November 2013
Model Khanh Ngoc
Make-up Huynh Loi
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | March 2013 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | DUONG MY LINH Miss

MAGAZINE | January 2013
Miss Duong My Linh
Make-up Huynh Loi
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | January 2013 - VĂN PHÚ TÂN photographer | KIM DUNG model

MAGAZINE | January 2013
Model: Kim Dung
Make-up: Huynh Loi
Photos by Van Phu Tan