Beauty

MAGAZINE | June 2016
Model Vu Thu Phuong
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | May 2016 - VĂN PHÚ TÂN Photographer |KIM DUNG Model

MAGAZINE | May 2016
Model Kim Dung
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | May 2016 - VĂN PHÚ TÂN Photographer |H'HEN NIE Miss

MAGAZINE | May 2016
Miss H’hen Nie
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | April 2016 - VĂN PHÚ TÂN Photographer |H'HEN NIE Miss

MAGAZINE | April 2016
Miss H’hen Nie
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | April 2016 - VĂN PHÚ TÂN Photographer |KHANH NGAN Model

MAGAZINE | April 2016
Model Khanh Ngan
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | February 2016 - VĂN PHÚ TÂN Photographer |KHANh NGAN Model

MAGAZINE | February 2016
Model Khanh Ngan
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | April 2015 - VĂN PHÚ TÂN Photographer |PHAM HUONG Miss

MAGAZINE | April 2015
Miss Pham Huong
Make-up Huynh Loi
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | March 2015 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | KIM DUNG Model

MAGAZINE | March 2015
Model Kim Dung
Make-up Huynh Loi
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | December 2013 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | LAN HUONG Model

MAGAZINE | December 2013
Model Lan Huong
Make-up Huynh Loi
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | November 2013 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | NGOC QUYEN Model

MAGAZINE | November 2013
Model Ngoc Quyen
Make-up Huynh Loi
Photos by Van Phu Tan