March 2022

Phoenix_V Fashion | September 2017 - VĂN PHÚ TÂN Photographer

Phoenix_V Fashion | September 2017
Make-up Quoc Nguyen
Photos by Van Phu Tan

Phoenix_V Fashion | August 2017 - VĂN PHÚ TÂN Photographer

Phoenix_V Fashion | August 2017
Make-up Quoc Nguyen
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | August 2017 - VĂN PHÚ TÂN Photographer |H'HEN NIE Miss

MAGAZINE | August 2017
Miss H’hen Nie
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan

Phoenix_V Fashion | July 2017 - VĂN PHÚ TÂN Photographer

Phoenix_V Fashion | July 2017
Make-up Quoc Nguyen
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | July 2017 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | Oanh Kieu Artist

MAGAZINE | July 2017
Artist Oanh Kieu
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan

Phoenix_V Fashion | June 2017 - VĂN PHÚ TÂN Photographer

Phoenix_V Fashion | June 2017
Make-up Quoc Nguyen
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | June 2017 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | HUYEN NY Mc

MAGAZINE | June 2017
Mc Huyen Ny
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan

Phoenix_V Fashion | May 2017 - VĂN PHÚ TÂN Photographer

Phoenix_V Fashion | May 2017
Make-up Quoc Nguyen
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | April 2017 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | Oanh Kieu Artist

MAGAZINE | April 2017
Artist Oanh Kieu
Make-up Xuan Canh
Photos by Van Phu Tan

MAGAZINE | March 2017 - VĂN PHÚ TÂN Photographer | HUYEN NY Mc

MAGAZINE | March 2017
Mc Huyen Ny
Make-up Xuan Canh
Hair style: Don Hau
Photos by Van Phu Tan